Grąžinimo sąlygos

Šios grąžinimo sąlygos nustato asmens, įsigyjančio prekes www.pinara.lt elektroninėje parduotuvėje, (toliau – Pirkėjas) ir MB „Pinara“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui pareiškus norą grąžinti prekes, įsigytas elektroninėje parduotuvėje.

1.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant Sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

1.2. Įsigytas kokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 14 dienų jei:

  • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
  • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos;

1.3. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

  • prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo);
  • kitais atvejais, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.4. Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjas atsako už:

  • prekių supakavimą;
  • prekių grąžinimo apmokėjimą ir pristatymą į parduotuvę adresu Raudondvario pl. 150, Kaunas. Galima grąžinti tik neišlankstytas pakuotes.

1.5. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktus tinkamos kokybės žaislus ir žaidimus analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas su tuo sutinka.

1.6. Kokybiškų prekių grąžinimas remiasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

2.1. Prieš grąžinant kokybišką el. parduotuvėje pirktą prekę, Pirkėjas turi pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Prašymą siųsti elektroniniu paštu: info@pinara.lt

2.2. Pirkėjas saugiai supakuoja prekes ir užtikrina pristatymą Pardavėjui savo lėšomis. Pardavėjas grąžina pinigus už kokybiškas prekes tik tuo atveju kai gauna prekes iš Pirkėjo ir įsitikina, kad prekės atitinka Pinara prekių grąžinimo taisyklių 1.2. punkte išdėstytas sąlygas.

2.3. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Pirkėjas grąžino tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas gali išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

3.1. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl Pardavėjo kaltės, t. y. nenustatyti Pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai ir pan.

3.2. Pardavėjas neatsako už prekes, kurios susigadino, deformavosi ar kitaip prarado funkciją ar estetiškumą dėl netinkamų laikymo sąlygų (pavyzdžiui, dėl per didelės ar per mažos oro drėgmės ar netinkamos oro temperatūros).

3.3. Prekės grąžinimas, įsigijus netinkamos kokybės prekę ir kitais atvejais, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

4.1. Prieš grąžinant nekokybišką el. parduotuvėje pirktą prekę, Pirkėjas turi pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Prašymą siųsti elektroniniu paštu: info@pinara.lt . Tam, kad su kokybe susijusį skundą išspręstumėme greičiau, taip pat prašome prie prašymo pridėti nekokybiškos prekės ar pažeistos prekių pakuotės nuotraukas bei trūkumų aprašymą.

4.2. Gavęs Pardavėjo patvirtinimą, Pirkėjas saugiai supakuoja prekes ir informuoja Pardavėją. Pardavėjas grąžina pinigus už nekokybiškas prekes ar pakeičia jas kokybiškomis prekėmis tik tuo atveju kai šias prekes gauna ir įsitikina, kad prekės nebuvo sugadintos dėl Pirkėjo veiksmų.

4.3. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Pirkėjas grąžino tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas gali išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.