Pristatymo informacija

1.1. Ši pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.pinara.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Bakli, MB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Šios Taisyklės ir jos priedu esanti Privatumo politika, sudaranti neatsiejamą Taisyklių dalį, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes www.superbox.lt. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant www.pinara.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.

2.2. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3.  Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami Interneto puslapyje, skiltyje Kontaktai). 

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Jeigu prekės yra kokybiškos, tai prekių grąžinimą ne tik apmoka, bet ir organizuoja pats Pirkėjas. Galima grąžinti tik neišlankstytas pakuotes.

3.4. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.pinara.lt, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą, bei telefono numerį) ir/ar įmonės rekvizitus (įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą).

3.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

3.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.7. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 

3.8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.9. Pirkėjas yra atsakingas už prekę, jei ji susigadino, deformavosi ar kitaip prarado funkciją ar estetiškumą dėl netinkamų laikymo sąlygų (pavyzdžiui, dėl per didelės ar per mažos oro drėgmės ar netinkamos oro temperatūros).

3.10. Pirkėjas sutinka, kad jo duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas ir/ar įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas) bus renkami ir panaudojami tam, kad būtų apdoroti Pirkėjo pateikti prekių ir (arba) paslaugų užsakymai.

3.11. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl prekių (pakuočių) plagijavimo ir prekių ženklų neteisėto panaudojimo prekių (pakuočių) dizaine.

3.12. Pirkėjas įsipareigoja pasirūpinti visais leidimais ir sutikimais reikalingais, kad nebūtų pažeistos autorių teisės, prekių ženklų panaudojimo teisės ir atsako už įstatymų, reglamentuojančių autorių teises ir jų apsaugą bei prekių ženklų apsaugą laikymąsi bei iš to kylančias pasekmes.

3.13. Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui naudoti gaminius kaip pavyzdžius Pardavėjo gamybos galimybėms pristatyti ir publikuoti gaminių nuotraukas elektroninėje parduotuvėje.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis el. parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.

4.5. Jei Pardavėjas yra prašomas pagaminti prekes pagal Pirkėjo pateiktą grafinio dizaino (spaudos) projektą ar konstrukcinį sprendimą, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių (pakuočių) broką, kuris kilo dėl to, kad Pirkėjo pateikti maketai ir brėžiniai buvo su klaidomis. 

4.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl autorių teisių pažeidimų, prekių ženklų neteisėto panaudojimo bei pakuočių plagijavimo.

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. 

5.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. 

5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.

6.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

6.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.

6.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.

7.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį mūsų svetainėje. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Start typing to see products you are looking for.